468/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Asetus sotilasarvoon ylentämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä lisätään sotilasarvoon ylentämisestä 13 päivänä syyskuuta 1974 annettuun asetukseen (723/74) uusi 4 a ja 6 a § seuraavasti:

4 a §

Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan annetussa laissa (514/84) tarkoitetussa palvelussuhteessa olevien sotilasarvoista on voimassa, mitä niistä on erikseen määrätty.

Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistehtävissä palvelevalle upseerille, jonka palvelussuhteeseen ei sovelleta 1 momentissa tarkoitettua lakia, voidaan sanotun palveluksen ajaksi antaa varsinaista sotilasarvoaan ylempi sotilasarvo.

6 a §

Edellä 4 a§:n 2 momentissa tarkoitetun sotilasarvon antaa tasavallan presidentti puolustusministerin esittelystä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.