467/1989

Annettu Helsingissä päivänäkuuta 1989

Asetus työriitojen sovittelusta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan työriitojen sovittelusta 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun asetuksen (1205/87) 11§ sekä

muutetaan 3§:n 2 momentti, 7§:n 2 momentti ja 12§ seuraavasti:

3 §

Valtakunnansovittelijain toimiston muun henkilökunnan nimittää tai ottaa työministeriö.

7 §

Tilapäisen sovittelijan sekä sovittelulautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet määrää työministeriö.

12 §

Piirisovittelijalle maksetaan työministeriön määräämä kuukausipalkkio. Suorittamistaan sovittelutehtävistä maksetaan piirisovittelijalle samoin kuin tilapäiselle sovittelijalle sekä sovittelulautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle palkkiota, päivärahaa ja matkakustannusten korvausta sen mukaan kuin työministeriö määrää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.