465/1989

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 6 ja 16§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (501/78) 6§ ja 16§:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 16§:n 2 momentti 23 päivänä toukokuuta 1980 annetussa asetuksessa (375/80), näin kuuluviksi:

6 §

Laitoksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 12 muuta jäsentä. Jäsenet samoin kuin heidän henkilökohtaiset varamiehensä määrää valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä edustavat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa ja varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä edustavat työministeriön hallinnonalaa. Lisäksi johtokunnassa tulee olla kolme keskeisten työnantajajärjestöjen ja kolme keskeisten työntekijäjärjestöjen edustajaa sekä yksi itsenäisesti omaa työtään tekevien edustavimman järjestön edustaja.

16 §

Ennen talousarvion hyväksymistä sosiaali- ja terveysministeriön tulee pyytää talousarviosta työministeriön ja sen jälkeen valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto. Ennen toiminta- ja taloussuunnitelmien vahvistamista ja muiden työterveyslaitosta koskevien merkittävien asioiden ratkaisemista on kuultava työministeriötä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Tämän asetuksen voimaantullessa toimiva työterveyslaitoksen johtokunta jatkaa toimintaansa sitä asetettaessa määrätyn ajan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.