459/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Laki tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT) liitettyyn Suomen tullimyönnytysluetteloon tehdyn muutoksen hyväksymisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen 26 päivänä tammikuuta 1989 tekemän ilmoituksen johdosta tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) asianomaisten määräysten perusteella tehty muutos yleissopimukseen liittyvään Suomen tullimyönnytysluetteloon on, mikäli se kuuluu lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

3 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Hallituksen esitys 214/89
Ulkoasiainvaliok. miet. 14/89
Suuren valiok. miet. 37/89

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.