458/1989

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 17§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 2 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen (888/83) 17§:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

17 §

Niihin tässä asetuksessa mainittuihin virkoihin, joihin vaaditaan 2§:n 1 momentissa tarkoitettu sosiaalityöntekijän kelpoisuus, on edelleen kelpoinen myös sellainen henkilö, joka sosiaalihuollon hallinnosta annetun lain muuttamisesta annetun lain (944/80), sekä sosiaalihuollon hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (945/80) ja sen voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun asetuksen (326/81) taikka päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huollosta annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (963/80) ja sen voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun asetuksen (327/81) mukaan on ollut kelpoinen vastaavaan virkaan. Vastaavan kelpoisuuden tutkintojen osalta antaa myös sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden mukaan korkeakoulussa järjestetyn pätevöitymiskoulutuksen suorittaminen vuoden 1992 loppuun mennessä. Edellytyksenä pätevöitymiskoulutuksen suorittamiselle on, että henkilöllä on soveltuva tutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus sosiaalityöntekijän tehtävissä. Korkeakoulu voi kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden mukaan erityisestä syystä hyväksyä pätevöitymiskoulutukseen henkilön, joka ei täytä edellä säädettyjä edellytyksiä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.