456/1989

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

Asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan patentti- ja rekisterihallituksesta 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetun asetuksen (213/82) 17§:n 6 momentti, 34§:n 2 momentti, 35§:n 1 momentin 2 kohta, 40§:n 1 momentin 8 kohta ja 41§:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 17§:n 6 momentti, 35§:n 1 momentin 2 kohta ja 41§:n 3 momentti 26 päivänä helmikuuta 1988 annetussa asetuksessa (194/88) ja 40§:n 1 momentin 8 kohta 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa (143/87), seuraavasti:

17 §

Lisäksi patentti- ja rekisterihallituksessa on apulaistoimistopäällikkö, kirjastonhoitaja, valitusosaston toimistopäällikkö, yli-insinöörejä, neuvontainsinöörejä, vanhempia tutkijainsinöörejä, erikoistutkijoita, tutkijainsinöörejä, neuvontalakimies, lakimiehiä, kirjallisuuspalveluinsinööri, kielenkääntäjiä, kamreeri, osastosihteereitä sekä muita virkamiehiä.


34 §

Valitusosaston istunnossa toimii puheenjohtajana pääjohtaja tai ylijohtaja sen mukaan kuin pääjohtaja määrää.


35 §

Valitusosaston jäseninä voivat olla:


2) tavaramerkki- ja mallioikeus- tai kaupparekisteriasioita käsiteltäessä hallinnollisen osaston, tavaramerkki- ja mallioikeusosaston ja kaupparekisteriosaston osastopäällikkö sekä edellä mainituissa osastoissa olevien toimistojen toimistopäälliköt sekä valitusosaston toimistopäällikkö.


40 §

Kelpoisuusvaatimuksena patentti- ja rekisterihallituksen virkoihin on asianomaisen aikaisemmalla toiminnallaan osoittama sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Sen lisäksi vaaditaan:


8) valitusosaston toimistopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja kokemusta tuomarin tehtävissä tai hallintolainkäytössä sekä teollisoikeuksien tuntemusta,


41 §

Apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, apulaistoimistopäällikön, kirjastonhoitajan, yli-insinöörin, neuvontainsinöörin, vanhemman tutkijainsinöörin ja erikoistutkijan nimittää patentti- ja rekisterihallitus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä>kuuta 1989.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.