361/1989

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1989

Asetus luopumiseläkeasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan 29 päivänä maaliskuuta 1974 annetun luopumiseläkeasetuksen 3§, 4 a§:n 2 momentti ja 4 b§:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3§ 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa asetuksessa (1090/85) sekä 4 a§:n 2 momentti ja 4 b§:n 1 momentti 22 päivänä elokuuta 1986 annetussa asetuksessa (628/86), näin kuuluviksi:

3 §

Jos maatila tai sen pellot luovutetaan luopumiseläkelain 6§:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetulle henkilölle, katsotaan luopumisen tapahtuneen luopumiseläkelain 1§:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla maatalouden rakenteen parantamiseksi, jos luovutettava alue on myös sijainniltaan sellainen, että luovutuksensaajalle voitaisiin maatila-asetuksen 43 c §:ssä säädetyin edellytyksin myöntää maanostolainaa kyseisen alueen hankkimiseen.

4 a §

Maatilan viljankuivaamoa ja maataloustuotevarastoa on oikeus käyttää muiden maatilojen tarpeisiin.

4 b §

Maataloustuotannosta luopumissitoumuksen estämättä on sen antajalla oikeus käyttää maatilan peltoa:

1)omien hevosten ja porojen sekä vähäisessä määrin omien lemmikkieläinten laiduntamiseen;

2)heinän korjaamiseen näiden eläinten talvirehuksi;

3)muiden viljelijöiden omistamien lampaiden laiduntamiseen korvauksetta;

4)muiden omistamien enintään kahden hevosen laiduntamiseen korvauksetta;

5) porolaitumilla olevien omien porojen ja korvauksetta muidenkin omistamien porojen ruokintaan; ja

6) turvetuotantoon sekä mullan ottamiseen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1989.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.