357/1989

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1989

Laki valtion virkamieslain voimaanpanolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 24 päivänä lokakuuta 1986 annettuun valtion virkamieslain voimaanpanolakiin (756/86) uusi näin kuuluva 39 a§:

39 a §

Lakkautetun työsopimussuhteisen tehtävän hoitaja voidaan nimittää tehtävän tilalle perustettuun virkaan sitä ensi kertaa täytettäessä virkaa haettavaksi julistamatta ja sen estämättä, mitä virkaan vaadittavasta kielitaidosta on laissa tai asetuksessa säädetty.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske nimittämistä tuomarin virkaan. Mitä 1 momentissa on säädetty nimittämisestä virkaan sitä haettavaksi julistamatta, ei koske nimittämistä hallitusmuodon 89§:n 1 momentissa tarkoitettuun virkaan tai korkeakoulun apulaisprofessorin virkaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1989.

Hallituksen esitys 11/89
Toisen lakivaliok. miet. 1/89
Suuren valiok. miet. 27/89

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.