355/1989

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1989

Laki poliisilain 7 a§:n 2 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Täten kumotaan 18 päivänä helmikuuta 1966 annetun poliisilain 7 a§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 25 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa (53/73).

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1989 ja sillä kumotaan läänin järjestys- ja turvallisuusasiain neuvottelukunnasta 16 päivänä elokuuta 1973 annettu asetus (676/73) ja poliisihallinnon neuvottelukunnista samana päivänä annetun asetuksen (675/73) 2§.

Hallituksen esitys 9/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 2/89
Suuren valiok. miet. 21/89

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.