347/1989

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1989

Asetus kasvatustieteellisen perustutkinnon ja erillisten erityisopettajan opintojen järjestämisestä Helsingin yliopistossa annetun asetuksen muuttamisesta

Helsingin yliopiston kanslerin esityksestä ja opetusministerin esittelystä

muutetaan kasvatustieteellisen perustutkinnon ja erillisten erityisopettajan opintojen järjestämisestä Helsingin yliopistossa 29 päivänä kesäkuuta 1979 annetun asetuksen (603/79) 1§:n 1 momentti ja 6§:n 1 momentin johdantokappale, sellaisena kuin ne ovat 20 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa asetuksessa (332/87), seuraavasti:

1 §

Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan kasvatustieteiden osastossa on seuraavat kasvatustieteiden kandidaatin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat:

1) luokanopettajan koulutusohjelma;

2) kotitalousopettajan koulutusohjelma;

3) tekstiilityön opettajan koulutusohjelma;

4) kasvatustieteen koulutusohjelma; sekä

5) aikuiskoulutuksen koulutusohjelma.


6 §

Kasvatustieteen koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle yleinen valmius kasvatustieteellisen tutkimuksen sekä koulutuksen suunnittelun, toteuttamisen ja hallinnon tehtäviin sekä sitä varten:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1989.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.