319/1989

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989

Asetus vakuutusyhtiöasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiöasetuksen (1064/79) 2§ sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a ja 3 a§ seuraavasti:

1 a §

Haettaessa perustettavalle vakuutusyhtiölle toimilupaa tulee hakemukseen liitettävästä toimintasuunnitelmasta ilmetä:

1) vakuutuslajit, joita toiminta on tarkoitettu käsittämään;

2) selvitys yleisistä ja erityisistä vakuutusehdoista, jotka koskevat vakioehdoilla tarjottavia vakuutuksia, ja tällaisten vakuutusten maksutaulustoista;

3) arvio toiminnan tuloksesta kolmelta ensimmäiseltä toimintavuodelta siten, että arviossa esitetään vakuutusmaksutulo ja korvausmeno, sijoitustoiminnan tuotot ja kulut, liikekulut sekä vakuutusmaksuvastuun ja korvausvastuun muutos;

4) selvitys jälleenvakuutuksen järjestämisestä; sekä

5) selvitys toiminnan muusta järjestämisestä.

Mitä 1 momentissa on säädetty toimintasuunnitelmasta, on soveltuvin osin voimassa, kun vakuutusyhtiö hakee toimiluvan laajentamista.

2 §

Asiakirjat, jotka koskevat vakuutusyhtiön sulautumista, vakuutuskannan luovuttamista, vakuutusosakeyhtiön muuttamista keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi tai keskinäisen vakuutusyhtiön muuttamista vakuutusosakeyhtiöksi, on pidettävä nähtävinä sosiaali- ja terveysministeriössä vakuutusyhtiölain 8 luvun 14§:n 2 momentissa ja 16 luvun 3§:n 2 momentissa tarkoitetun määräajan loppuun.

3 a §

Kun vakuutusyhtiö taikka sen yhtiöjärjestystä, osakepääomaa, takuupääomaa tai pohjarahastoa koskeva muutos on merkitty kaupparekisteriin, vakuutusyhtiön on viipymättä annettava siitä tieto sosiaali- ja terveysministeriölle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1989.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.