317/1989

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989

Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain (482/67) 9 ja 10§ sekä

muutetaan 7§:n 3 momentti, 11§:n 2 momentti, 15§, 17§:n 3 momentti ja 18§:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 11§:n 2 momentti 11 päivänä toukokuuta 1971 annetussa laissa (352/71), 17§:n 3 momentti 9 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa (284/69) ja 18 §:n 3 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (547/85), näin kuuluviksi:

7 §

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, sovelletaan myös maassa valmistettuun veronalaiseen autoon. Palautusta haetaan kuitenkin asianomaiselta lääninverovirastolta.

11 §

Maassa valmistetusta ajoneuvosta vero suoritetaan siten kuin liikevaihtoveron suorittamisesta on säädetty. Muusta kuin tehdasmaisesti valmistetusta ajoneuvosta lääninverovirasto maksuunpanee veron saatuaan tiedon ajoneuvon valmistamisesta.

15 §

Jos tehdasmaisesti valmistetun ajoneuvon valmistaja on ostajalle auto- ja moottoripyöräveron suorittamisen jälkeen antamansa ostoalennuksen tai hinnan palautuksen johdosta taikka muulla vastaavalla perusteella joutunut maksamaan veroa enemmän, kuin mitä ajoneuvon lopullinen hinta olisi edellyttänyt, valmistajalla on oikeus saada liikaa suorittamansa vero takaisin.

17 §

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, sovelletaan myös maassa valmistettuun veronalaiseen autoon. Palautusta haetaan kuitenkin Turun lääninverovirastolta.


18 §

Verohallitus voi erityisistä syistä valtiovarainministeriön määräämin ehdoin hakemuksesta myöntää lykkäystä autorekisterikeskuksen tai lääninveroviraston maksuunpaneman veron suorittamiselle. Valtiovarainministeriö voi ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1989. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran sen kalenterikuukauden ajalta suoritettavaan auto- ja moottoripyöräveroon, jonka aikana laki tulee voimaan.

Hallituksen esitys 2/89
Valtiovarainvaliok. miet. 2/89
Suuren valiok. miet. 15/89

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.