316/1989

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 5§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 5§:n 1 ja 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (589/87) ja 4 momentti 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (461/85), ja

lisätään mainittuun pykälään, sellaisena kuin se on muutettuna edellä mainituilla laeilla ja 11 päivänä elokuuta 1978 annetulla lailla (613/78), uusi 5 momentti ja väliaikaisesti uusi 6 momentti seuraavasti:

5 §

Työnantajan on suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksu lääninverovirastolle ennakonpidätyksen suorittamisen yhteydessä viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 10 päivänä. Tulo- ja varallisuusverolain 93 ja 94§:ssä tarkoitetusta merityötulosta suoritettavan ennakonpidätyksen yhteydessä työnantajan sosiaaliturvamaksu on suoritettava viimeistään palkanmaksukuukautta toiseksi seuraavan kalenterikuukauden 10 päivänä. Kunta, seurakunta ja kansaneläkelaitos suorittavat sosiaaliturvamaksun kuitenkin siten, että se vähennetään näille veronsaajille palkanmaksukuukautta seuraavana kuukautena veronkantolain mukaan tilitettävistä jako-osuuksista. Ilmoitus vähennettävästä määrästä on tehtävä lääninverovirastolle viimeistään edellä sanottuna päivänä.


Pohjoismaiden Investointipankin ja lähdeveron perimiseen velvollisen on suoritettava sosiaaliturvamaksu lopullisen palkkaveron ja lähdeveron suorittamiselle säädetyssä määräajassa.

Poiketen siitä, mitä edellä on säädetty, työnantajan on suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksu muusta kuin rahana maksettavasta suorituksesta ennakonpidätyksen suorittamiselle ennakkoperintälain 19§:n 2 momentissa säädetyssä määräajassa.

Mitä 5 momentissa on säädetty, koskee myös vuonna 1989 tehdyn työmatkan perusteella maksettavan matkakustannusten korvauksen veronalaisesta osasta suoritettavaa työnantajan sosiaaliturvamaksua.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1989. Lain 5§:n 6 momentti on voimassa vuoden 1990 loppuun.

Hallituksen esitys 1/89
Valtiovarainvaliok. miet. 1/89
Suuren valiok. miet. 14/89

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.