315/1989

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989

Laki ennakkoperintälain 10 ja 19§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain 19§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (588/87), ja

lisätään 10§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 11 päivänä elokuuta 1978 annetulla lailla (612/78), uusi 4 momentti ja väliaikaisesti uusi 5 momentti seuraavasti:

10 §

Verohallitus määrää, milloin ennakonpidätys on toimitettava muusta kuin rahana maksettavasta suorituksesta.

Verohallitus määrää, milloin ennakonpidätys on toimitettava vuonna 1989 tehdyn työmatkan perusteella maksettavan matkakustannusten korvauksen veronalaisesta osasta.

19 §

Pidätetyt määrät on suoritettava lääninverovirastolle viimeistään pidätyksen toimittamista seuraavan kalenterikuukauden 10 päivänä. Tulo- ja varallisuusverolain 93 ja 94§:ssä tarkoitetusta merityötulosta pidätetyt määrät on suoritettava viimeistään pidätyksen toimittamista toiseksi seuraavan kalenterikuukauden 10 päivänä. Kunta, seurakunta ja kansaneläkelaitos suorittavat pidätetyt määrät kuitenkin siten, että ne vähennetään näille veronsaajille pidätyksen toimittamista seuraavana kuukautena veronkantolain mukaan tilitettävistä jako-osuuksista. Ilmoitus vähennettävästä määrästä on tehtävä lääninverovirastolle viimeistään edellä sanottuna päivänä.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1989. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 1989 toimitettavassa ennakonpidätyksessä. Lain 10§:n 5 momentti on voimassa vuoden 1990 loppuun.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.