300/1989

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1989

Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan ulkoasiainhallinnosta 31 päivänä joulukuuta 1986 annetun asetuksen (1069/86) 1§:n 2 momentti, 7 §:n 2 kohta, 30 §:n 1 momentin 1 kohta ja 58 §:n 2 momentin 8 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti, 30 §:n 1 momentin 1 kohta ja 58 §:n 2 momentin 8 kohta 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa asetuksessa (55/88), sekä

lisätään asetukseen uusi 14 c ja 44 a § seuraavasti:

1 §

Lisäksi ministeriössä on pohjoismaisen yhteistyöministerin sihteeristö sekä valvonta- ja tarkastusyksikkö.

7 §

Poliittinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


2) Suomen osallistumista Yhdistyneiden Kansakuntien, sen erityisjärjestöjen ja muiden kansainvälisten järjestöjen toimintaan samoin kuin Suomen osallistumista kansainvälisiin kokouksiin, siltä osin kuin nämä eivät kuulu muiden osastojen tai yksikköjen toimialaan.

14 c §

Pohjoismaisen yhteistyöministerin sihteeristön tehtävänä on käsitellä pohjoismaisen yhteistyöministerin toimialaan kuuluvat asiat.

Pohjoismaisen yhteistyöministerin sihteeristö toimii valtiosihteerin alaisena.

30 §

Tasavallan presidentti määrää:

1) osastopäälliköksi, ulkoasiainhallinnon tarkastajaksi, pohjoismaisen yhteistyöministerin sijaisvirkamieheksi, kiertäväksi suurlähettilääksi, apulaisosastopäälliköksi ja neuvottelevaksi virkamieheksi ulkoasiainneuvoksen;


44 a §

Pohjoismaisen yhteistyöministerin sijaisvirkamies toimii pohjoismaisen yhteistyöministerin sihteeristön päällikkönä.

58 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja virkoja ovat:


8) pohjoismaisen yhteistyöministerin sijaisvirkamieheksi määrätty ulkoasiainneuvos ja yksi pohjoismaisen yhteistyöministerin sihteeristön lähetystöneuvos;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1989.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Pertti Paasio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.