289/1989

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1989

Laki etuostolain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä elokuuta 1977 annetun etuostolain (608/77) 1§:n 1 ja 3 momentti, näistä 1 momentti sellaisena kuin se on 20 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (638/82), näin kuuluviksi:

1 §

Kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa, jos kiinteistön pinta-alasta enemmän kuin puolet sijaitsee:

1) alueella, jolla kaupantekohetkellä on vahvistettu asema- tai rakennuskaava;

2) alueella, joka kaupantekohetkellä kunnanvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa on osoitettu pääasiassa asuntoalueen muodostamista tai muuta yhdyskuntarakentamista varten taikka virkistys- tai suojelualueeksi; sekä

3) alueella, joka kaupantekohetkellä on rakennuskiellossa asema- tai rakennuskaavan laatimista varten taikka alueella, jolle ympäristöministeriö rakennuslain 32§:n nojalla on määrännyt rakennuskiellon ja jolle suunnitellaan pääasiassa asuntoaluetta tai muuta yhdyskuntarakentamista.


Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1989.

Hallituksen esitys 236/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 1/89
Suuren valiok. miet. 16/89

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.