288/1989

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1989

Verohallituksen päätös rahana suoritettavasta leimaverosta

Verohallitus on 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 70§:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (591/87), päättänyt:

1 §

Maksettaessa leimaveroa rahana Postipankki Oy:öön ja postisiirtoliikettä välittävään postitoimipaikkaan on käytettävä verohallituksen vahvistamaa tilillepanokorttia.

Tilillepanokorttiin on merkittävä siinä vaaditut tiedot.

2 §

Lääninhallitukseen rahana maksettavasta leimaverosta on suorituksen vastaanottajan merkittävä kuittaus leimaveronalaiseen asiakirjaan.

Ellei leimaveronalaista asiakirjaa esitetä lääninhallituksessa, on leimaveron vastaanottajan kirjoitettava suorituksesta erillinen kuitti.

3 §

Sen, jonka leimaverolain 74-76§:n nojalla on huolehdittava leimaveron suorittamisesta, on kiinnitettävä tilillepanokortin kuittiosa (asiakirjaan kiinnitettävä kuitti) tai lääninhallituksen leimaveron maksamisesta antama erillinen kuitti leimaveronalaiseen asiakirjaan.

Kuitin kelpaamattomaksi tekemisen osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä leimaverolain 78§:ssä on säädetty.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1989. Sitä sovelletaan päätöksen voimaantulopäivänä ja sen jälkeen tapahtuneeseen leimaveron suoritukseen.

Tällä päätöksellä kumotaan rahana lääninhallitukseen suoritettavan leimaveron kuittausmerkinnästä 10 päivänä syyskuuta 1987 annettu verohallituksen päätös (753/87).

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1989

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Vs. ylitarkastaja
Jarmo Mattsson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.