246/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Laki maa-aineslain 20§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetun maa-aineslain (555/81) 20§:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

20 §
Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla annetusta kunnanhallituksen päätöksestä tehdään valitus lääninhallitukselle. Muutoin muutoksenhaussa kunnanhallituksen päätökseen noudatetaan, mitä kunnallislaissa (953/76) on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Lääninoikeudessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat valitukset, jotka lain voimaantulon jälkeen kuuluvat lääninhallituksen toimivaltaan, siirretään käsiteltäviksi asianomaisessa lääninhallituksessa.

Hallituksen esitys 65/88
Toisen lakivaliok. miet. 12/88
Suuren valiok. miet. 157/88

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.