244/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Laki kunnallislain 40 ja 141§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä joulukuuta 1976 annetun kunnallislain (953/76) 40§:n 1 momentin 1 kohta ja 141§:n 1 momentti näin kuuluviksi:

40 §
Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoisia valtuutetuksi eivät ole:

1)maaherra, lääninhallituksen kansliapäällikkö ja osastopäällikkö, lääninoikeuden ylituomari eikä lääninoikeudentuomari;


141 §
Valitusviranomainen

Valitus tehdään lääninoikeudelle, jollei jäljempänä tässä pykälässä toisin säädetä. Valitettaessa kuntien edustajainkokouksen tai kuntainliiton viranomaisen päätöksestä määräytyy toimivaltainen lääninoikeus samojen perusteiden mukaan kuin mitä 136§:ssä on säädetty lääninhallituksen toimimisesta alistusviranomaisena.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Hallituksen esitys 65/88
Toisen lakivaliok. miet. 12/88
Suuren valiok. miet. 157/88

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.