234/1989

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 1989

Valtiovarainministeriön päätös ulkomailta tulevan eläkettä vastaavan etuuden vähentämisestä ja kertasuorituksena maksettavan ylimääräisen eläkkeen suuruuden määrittämistä koskevista laskentaperusteista

Valtiovarainministeriö on 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain 10§:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (21/89) vahvistanut seuraavat laskentaperusteet:

1 §

Valtion palvelukseen ulkomailla otettuna työntekijänä toimimisen perusteella ulkomailta tuleva eläkettä vastaava etuus vähennetään edunsaajan valtion eläkelain (280/66) mukaisesta eläkkeestä seuraavien laskentaperusteiden mukaisesti.

Valtion palvelukseen työsopimussuhteeseen ulkomailla otetuille muille kuin Suomen kansalaisille eräissä tapauksissa kertasuorituksena maksettavan ylimääräisen eläkkeen pääomitettu arvo määritetään myös seuraavien laskentaperusteiden mukaisesti.

2 §

Eläkettä vastaavan etuuden johdosta tehtävä vähennys valtion eläkelain mukaiseen eläkkeeseen tehdään siten, että valitaan 3§:ssä olevasta taulukosta edunsaajan sukupuolta ja eläkeikää vastaava sarake ja otetaan kerroin edunsaajan täysiä ikävuosia vastaavalta riviltä. Kun edunsaajan eläkettä vastaavan etuuden määrä jaetaan tällä kertoimella saadaan tulo, joka on eläkkeestä tehtävä vuosittainen vähennys. Jos etuus on maksettu aikaisempana vuotena kuin edunsaaja hakee eläkettä, korjataan vähennys vastaamaan sen arvoa eläkkeen myöntämishetkellä.

Kertasuorituksena maksettavan ylimääräisen eläkkeen pääomitettu arvo saadaan siten, että valitaan 3§:ssä olevasta taulukosta edunsaajan sukupuolta ja eläkeikää vastaava sarake ja otetaan kerroin edunsaajan täysiä ikävuosia vastaavalta riviltä. Kun edunsaajan vuotuinen eläke kerrotaan tällä kertoimella saadaan eläkkeen pääomitettu arvo.

3 §

Laskentaperusteena oleva taulukko on seuraava:

edunsaajan nainen eläkeikä mies eläkeikä nainen eläkeikä mies eläkeikä
ikä 65 v. 65 v. 63 v. 63 v.
20 4.1 3.3 4.2 3.5
21 4.2 3.4 4.4 3.7
22 4.4 3.6 4.6 3.8
23 4.6 3.7 4.8 3.9
24 4.7 3.8 5.0 4.1
25 4.9 4.0 5.1 4.3
26 5.1 4.1 5.3 4.4
27 5.3 4.3 5.5 4.6
28 5.5 4.5 5.7 4.8
29 5.7 4.6 6.0 4.9
30 5.9 4.8 6.2 5.1
31 6.1 5.0 6.4 5.3
32 6.3 5.1 6.6 5.5
33 6.5 5.3 6.8 5.7
34 6.7 5.5 7.1 5.9
35 7.0 5.7 7.3 6.1
36 7.2 5.9 7.5 6.3
37 7.4 6.1 7.8 6.5
38 7.7 6.3 8.0 6.7
39 7.9 6.5 8.3 7.0
40 8.1 6.7 8.5 7.2
41 8.4 6.9 8.8 7.4
42 8.6 7.1 9.1 7.7
43 8.9 7.4 9.3 7.9
44 9.1 7.6 9.6 8.1
45 9.4 7.8 9.9 8.4
46 9.6 8.0 10.2 8.7
47 9.9 8.3 10.4 8.9
48 10.1 8.5 10.7 9.2
49 10.4 8.8 11.0 9.5
50 10.6 9.0 11.3 9.7
51 10.9 9.2 11.6 10.0
52 11.1 9.5 11.9 10.3
53 11.4 9.7 12.2 10.6
54 11.6 10.0 12.5 10.9
55 11.9 10.3 12.8 11.2
56 12.1 10.5 13.1 11.6
57 12.4 10.8 13.5 11.9
58 12.7 11.1 13.8 12.3
59 13.0 11.4 14.2 12.7
60 13.3 11.7 14.6 13.2
61 13.6 12.1 15.1 13.7
62 14.0 12.5 15.7 14.2
63 14.4 13.0 16.3 14.9
64 14.9 13.5
65 15.5 14.2

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1989 ja sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 1989

Ministeri
Ulla Puolanne

Esittelijä
Erik Strömberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.