228/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 3 momentin nojalla:

1 §

Seuraavat virat voidaan sen estämättä, mitä niiden perustamisesta annetuissa asetuksissa tai muissa asetuksissa on säädetty, täyttää toistaiseksi tai määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan:

1) ulkoasiainministeriön valtiosihteerin sopimuspalkkainen virka;

2) oikeusministeriön kansliapäällikön sopimuspalkkainen virka;

3) puolustusministeriön pääsihteerin ja yleissihteerin sopimuspalkkaiset virat;

4) valtiovarainministeriön valtiosihteerin ja alivaltiosihteerin sopimuspalkkaiset virat, verohallituksen pääjohtajan sopimuspalkkainen virka, tullihallituksen osastojaon ulkopuolella oleva tullineuvoksen sopimuspalkkainen virka, taloudellisen suunnittelukeskuksen johtajan sopimuspalkkainen virka ja Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen ylijohtajan sopimuspalkkainen virka;

5) opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedeosaston osastopäällikön sopimuspalkkainen virka, korkeakoulujen alaltaan vaihtuvat sopimuspalkkaiset professorin virat, Helsingin yliopiston johtajan (teoreettisen fysiikan tutkimuslaitos ja matematiikan tutkimuslaitos), täydennyskoulutuskeskuksen johtajan ja Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkimusjohtajan sopimuspalkkaiset virat, Tampereen yliopiston teatterityön professorin sopimuspalkkainen virka, Teknillisen korkeakoulun johtajan (Metsähovin radiotutkimusasema) sopimuspalkkainen virka, teatterikorkeakoulun rehtorin, apulaisrehtorin, koulutuskeskuksen johtajan ja professorin sopimuspalkkaiset virat, kuvataideakatemian yliopettajan ja lehtorin sopimuspalkkaiset virat, taideteollisen korkeakoulun rehtorin, koulutuskeskuksen johtajan, professorin ja apulaisprofessorin sopimuspalkkaiset virat, rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen johtajan sopimuspalkkainen virka, Suomen Akatemian tutkimusjohtajan ja tutkijaprofessorin sopimuspalkkaiset virat sekä opetusministeriön alaiset taiteilijaprofessorin virat;

6) metsäntutkimuslaitoksen tutkimusjohtajan sopimuspalkkainen virka;

7) ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessorin sopimuspalkkainen virka;

8) kuluttaja-asiamiehen toimiston kuluttaja-asiamiehen sopimuspalkkainen virka ja valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessorin sopimuspalkkainen virka;

9) sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön, tasa-arvovaltuutetun ja ulkomaalaiskuraattorin sopimuspalkkaiset virat, työsuojeluhallituksen ylijohtajan sopimuspalkkainen virka sekä kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessorin sopimuspalkkainen virka ja erikoistutkijan peruspalkkainen virka.

2 §

Seuraavat virat täytetään määräajaksi, enintään kuitenkin viideksi vuodeksi kerrallaan:

1) ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkainen virka;

2) oikeusministeriön lainvalmisteluosaston osastopäällikön, apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana, lainsäädäntöneuvoksen toimistopäällikkönä ja lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkaiset virat sekä lainsäädäntöneuvoksen peruspalkkainen virka sekä tietosuojavaltuutetun toimiston tietosuojavaltuutetun sopimuspalkkainen virka;

3) valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkainen virka;

4) opetusministeriön lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkainen virka;

5) maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkainen virka ja maatalouden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajan sopimuspalkkainen virka;

6) sosiaali- ja terveysministeriön lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkainen virka ja sosiaaliavustajan peruspalkkainen virka;

7) työministeriön kansliapäällikön sopimuspalkkainen virka ja palkkaluokkaan S 31 kuuluva neuvottelevan virkamiehen sopimuspalkkainen virka; ja

8) ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkainen virka.

3 §

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen johtajan sopimuspalkkainen virka ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin johtajan sopimuspalkkainen virka täytetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

4 §

Työministeriön valtakunnansovittelijan sopimuspalkkainen virka täytetään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1989. Asetuksen 2§:n 7 kohta ja 4§ tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Tällä asetuksella kumotaan eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista 6 päivänä toukokuuta 1988 annettu asetus (411/88). Mitä asetuksen 2§:ssä on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnansovittelijan sopimuspalkkaisen viran täyttämisestä noudatetaan kuitenkin 31 päivään toukokuuta 1989 saakka.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.