216/1989

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 1989

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös tuoreena pakastamattomana kulutukseen toimitettavien broilereiden tutkimisesta kasvattamoissa salmonellatartuntojen varalta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto on 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/80) 12§:n nojalla päättänyt:

Yleistä
1 §

Tuoreena pakastamattomana kulutukseen toimitettavat broilerit on ennen teuraaksi lähettämistä tutkittava salmonellatartuntojen varalta siipikarjateurastamon toimesta ja kustannuksella.

Päätös koskee myös broileremoja, mikäli ne toimitetaan tuoreena pakastamattomana kulutukseen.

Näytteet
2 §

Tutkimukseen otetaan näytteet seuraavasti:

1) näytteenotto ajoitetaan kasvatuskauden lopulle siten, että tutkimustulos on teurastamon tiedossa ennen broilereiden toimittamista teuraaksi;

2) näytteeksi otetaan ulostetta broilerista;

3) samassa hallitilassa yhtäaikaa kasvatetuista samaan ikäryhmään kuuluvista linnuista (jäljempänä kasvatuserä) otetaan yksi näyte 500 eläintä kohti. Kuitenkin alle 5 000 eläimen kasvatuserästä otetaan vähintään 10 näytettä ja yli 10 000 eläimen kasvatuserästä vähintään 30 näytettä.

Näytteenotto
3 §

Näytteet otetaan siipikarjateurastamon toimesta tarkastuseläinlääkärin ohjeiden mukaan.

Laboratoriot
4 §

Näytteet voidaan tutkia teurastamon omassa laboratoriossa, kunnallisessa elintarviketutkimuslaitoksessa tai valtion eläinlääketieteellisessä laitoksessa taikka muussa valtion eläinlääketieteellisen laitoksen hyväksymässä laboratoriossa.

Tutkimusmenetelmät
5 §

Tutkimusmenetelmien tulee olla valtion eläinlääketieteellisen laitoksen hyväksymiä.

Toimenpiteet ja ilmoittamiset salmonellabakteereja todettaessa
6 §

Bakteerikanta on aina lähetettävä valtion eläinlääketieteelliseen laitokseen tyypitettäväksi.

Salmonellabakteerilöydöksestä teurastamon on ilmoitettava tarkastuseläinlääkärille ja sen läänin läänineläinlääkärille, jossa kasvattamo sijaitsee.

Kasvatuserän suhteen menetellään kuten maa- ja metsätalousministeriön siipikarjanlihantarkastuksesta antamassa päätöksessä määrätään.

Kasvattamossa on suoritettava normaali puhdistus ja desinfektio. Tämän jälkeen on kasvattamosta otettava puhtausnäytteet (tupfer-näytteet), jotka tutkitaan salmonellabakteerien varalta.

Kirjanpito
7 §

Siipikarjateurastamon tulee pitää kirjaa bakteriologisista tutkimuksista.

Viranomaisvalvonta
8 §

Järjestelmän noudattamista valvoo maa-ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto. Siipikarjateurastamossa valvonnasta vastaa tarkastuseläinlääkäri ja sen läänin läänineläinlääkäri, jossa teurastamo sijaitsee.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosastolle tai sen valtuuttamalle eläinlääkärille tulee pyydettäessä esittää edellä mainittu kirjanpito ja antaa muutkin valvontaan liittyvät tiedot.

Päätöksen määräyksistä poikkeaminen
9 §

Päätöksen määräyksistä voidaan poiketa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston tai läänineläinlääkärin erityisistä syistä antamalla luvalla.

Voimaantulo
10 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1989.

Päätöksellä kumotaan eläinlääkintöosaston kirje 638/142, 2.12.1977 siltä osin kuin se koskee broilereiden kasvattamonäytteitä ja teurastamonäytteitä (kohdat I 2, 3, 4, III, IV, VA 2, 3, 4 ja VB 2, 3; kohdan VII 2 momenttia ei noudateta tämän päätöksen tarkoittamissa tapauksissa).

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 1989

Toimistopäällikkö
Saara Reinius

Ylitarkastaja
Riitta Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.