196/1989

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1989

Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan ulkoasiainhallinnosta 31 päivänä joulukuuta 1986 annetun asetuksen (1069/86) 27§:n 1 momentin 1 ja 2 kohta sekä 28§:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa asetuksessa (55/88); sekä

lisätään asetuksen 58§:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi 14 a kohta seuraavasti:

27 §

Ulkoasiainhallinnossa on seuraavat virat:

1)yhtenäisvirkajärjestelmän virat: ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, kielenkääntäjä, avustaja, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri, toimistosihteeri, toimistovirkailija, virastomestari, vahtimestari, apulaisvahtimestari;

2)ministeriön erityisvirat: valtiosihteeri, alivaltiosihteeri, lainsäädäntöneuvos, pääsihteeri, apulaispääsihteeri, erikoistutkija, ylitarkastaja, ylikielenkääntäjä, laskentapäällikkö, turvallisuuspäällikkö, ylireviisori, taloussihteeri, viestityspäällikkö, atk-päällikkö, toimistoinsinööri, kielenkääntäjä, kamreeri, hankintasihteeri, koulutussihteeri, tutkimussihteeri, yhteistyösihteeri, konttorin esimies, arkistonhoitaja, viestityssihteeri, arkistoavustaja, kirjastonhoitaja, reviisori, kirjastoamanuenssi, notaari, laskentasihteeri, kurssisihteeri, radiosähköttäjä, kirjaaja, pääkirjanpitäjä, ylivirastomestari, kirjanpitäjä, varastonhoitaja, puhelunvälittäjä, arkistoapulainen, siivooja;


28 §

Tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, ulkoasiainneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, kehitysyhteistyöneuvoksen, lähetystöneuvoksen, lehdistöneuvoksen, pääsihteerin, apulaispääsihteerin, atk-päällikön, erikoistutkijan, ylitarkastajan, turvallisuuspäällikön, ylikielenkääntäjän, laskentapäällikön, viestityspäällikön, ulkoasiainsihteerin, lehdistösihteerin ja kehitysyhteistyösihteerin.


58 §

Seuraaviin ulkoasiainhallinnon virkoihin vaaditaan säädetyn suomen ja ruotsin kielen taidon lisäksi:


14 a) pääsihteerin, apulaispääsihteerin, atk-päällikön ja erikoistutkijan virkaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalueeseen sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Pertti Paasio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.