184/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Asetus väestökirjahallinnosta annetun asetuksen 6 ja 22§:n muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan väestökirjahallinnosta 17 päivänä helmikuuta 1984 annetun asetuksen (183/84) 6§:n 1 momentti ja 22§:n 2 momentin 8 ja 9 kohta, sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa asetuksessa (60/88), sekä

lisätään 22§:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 22 päivänä tammikuuta 1988 annetulla asetuksella, uusi 10 ja 11 kohta seuraavasti:

6 §

Väestörekisterikeskuksessa on ylijohtajan virka sekä osastopäällikön, ylitarkastajan, erikoissuunnittelijan, tarkastajan, esittelijän, suunnittelijan, koulutuspäällikön ja apulaistarkastajan virkoja.


22 §

Lisäksi vaaditaan väestörekisterikeskuksessa:


8) esittelijältä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä hallintotehtäviin;

9) suunnittelijalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

10) koulutuspäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä koulutustehtäviin; sekä

11) apulaistarkastajalta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.