182/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Asetus passintarkastajista

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 22 päivänä elokuuta 1986 annetun passilain (642/86) 11§:n 2 momentin nojalla:

1 §

Passintarkastusviranomaisena toimii paikallispoliisi. Sisäasiainministeriö voi määrätä, että passintarkastusviranomaisena toimii muukin poliisin yksikkö.

Passintarkastusviranomaiseksi voidaan määrätä myös raja- tai tulliviranomainen siten, kuin siitä on poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminnasta annetussa asetuksessa (1051/78) säädetty.

2 §

Passintarkastajana toimii passintarkastusviranomaisen tehtävään määräämä poliisimies tai muu virkamies.

Passintarkastajan tehtävänä on valvoa, että maasta lähtemisestä ja maahan saapumisesta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan.

3 §

Tarkemmat ohjeet passintarkastuksen suorittamisesta antaa sisäasiainministeriö.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.