178/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Oikeusministeriön päätös eräiden oikeusministeriön hallinnonalan virastojen virkamiesten kielitaidosta

Oikeusministeriö on valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain täytäntöönpanosta 29 päivänä joulukuuta 1922 annetun asetuksen 7§:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 3 päivänä helmikuuta 1989 annetussa asetuksessa (138/89), päättänyt seuraavaa:

1 §

Tämä päätös koskee tuomioistuimen, maistraatin, syyttäjänviraston ja ulosottoviraston osastosihteeriltä, toimistosihteeriltä, toimistovirkailijalta, kirjaajalta, tarkastajalta, konekirjoittajalta, ulosottoapulaiselta, haastemiesten esimieheltä, haastemieheltä, virastomestarilta, vahtimestarilta ja apulaisvahtimestarilta sekä näihin rinnastettavilta virkamiehiltä vaadittavaa kielitaitoa.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetulta virkamieheltä vaaditaan yksikielisellä virka-alueella virka-alueen asukkaiden enemmistön kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Jos virka-alue on kaksikielinen tai siihen kuuluu kaksi- tai erikielisiä kuntia, vaaditaan virkamieheltä virka-alueen jommankumman kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Virkaa täytettäessä on tällöin kiinnitettävä huomiota siihen, että eri kielten käyttämistä edellyttävät virkatehtävät voidaan jakaa asianomaista kieltä taitavien henkilöiden suoritettaviksi.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Vanhempi hallitussihteeri
Ahti Penttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.