171/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Asetus tuomiokuntain hoidosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan tuomiokuntain hoidosta 7 päivänä toukokuuta 1943 annetun asetuksen (394/43) 1 luvun otsikko, sellaisena kuin se on 6 päivänä syyskuuta 1974 annetussa asetuksessa (722/74), sekä

lisätään asetuksen 1 lukuun uusi 10 a ja 10 b§ seuraavasti:

1 luku

Kanslianotaari, notaari ja kansliahenkilökunta

10 a §

Tuomiokunnassa voi olla osastosihteerin, toimistosihteerin, toimistovirkailijan, konekirjoittajan, haastemiehen ja vahtimestarin virkoja. Tuomiokunnassa voi olla myös tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

10 b §

Kelpoisuusvaatimuksena osastosihteerillä on korkeakoulututkinto, opistotason tutkinto taikka ylioppilastutkinto ja käytännön kokemuksella saavutettu hyvä perehtyneisyys tuomioistuimen kansliatyöhön.

Muihin 10 a§:ssä mainittuihin virkoihin vaaditaan sellainen taito ja kyky, jota viran hoitaminen edellyttää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.