152/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Asetus yhteisantennilaitosten tarkastuksista suoritettavista maksuista annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan yhteisantennilaitosten tarkastuksista suoritettavista maksuista 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun asetuksen 2§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä marraskuuta 1985 annetussa asetuksessa (885/85), näin kuuluvaksi:

2 §

Tarkastuksen suorittaja on oikeutettu perimään seuraavat tarkastusmaksut:

1)perusmaksu 450 markkaa; sekä

2)perusmaksun lisäksi tarkastettavan laitteiston koosta riippuvat maksut:

a)vahvistinmaksu 450 markkaa jokaiselta tarkastettavalta yhteisantennilaitoksen jakoverkkoa syöttävältä vahvistimelta;

b)kanavamaksu 45 markkaa jokaiselta tarkastettavalta televisiokanavalta; ja

c)antennipistorasiamaksu 12 markkaa jokaiselta tarkastettavalta antennipistorasialta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa valmistuneiden ja tarkastuksen suorittajalle ilmoitettujen yhteisantennilaitosten tarkastuksista perittäviin maksuihin sovelletaan aikaisempaa asetusta.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.