136/1989

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1989

Valtioneuvoston päätös työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta vuodelta 1989

Valtioneuvosto on 22 päivänä syyskuuta 1967 annetun oppisopimuslain 28§:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1985 oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetussa laissa (1067/85), nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Työnantajalle suoritetaan oppisopimuslain 28§:ssä (1067/85) tarkoitettua koulutuskorvausta 1 päivästä tammikuuta 1989 siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Oppisopimuksen mukaisessa kouluttamisessa koulutuskorvauksen määrät yhtä oppilasta kohti kuukaudessa ovat seuraavat:

Korvausluokka Korvaus oppiohjelman mukaisena ensimmäisenä oppivuotena
mk mk
I 1 360
680 II 1 660 830
III 1 960 980
3 §

Koulutussopimuksen mukaisessa kouluttamisessa koulutuskorvauksen määrä on 680 markkaa yhtä oppilasta kohti kuukaudessa.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989 ja sitä sovelletaan koulutuskorvauksia vuodelta 1989 maksettaessa.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1989

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Vanhempi hallitussihteeri
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.