117/1989

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista kansallispuistoista ja luonnonpuistoista annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan eräistä valtion omistamille alueille perustetuista kansallispuistoista ja luonnonpuistoista 18 päivänä joulukuuta 1981 annetun asetuksen (932/81) 4§:n 2 momentti sekä

lisätään asetukseen Oulangan kansallispuiston laajentamisesta 3 päivänä helmikuuta 1989 annetun lain (115/89) 4§:n ja Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta 3 päivänä helmikuuta 1989 annetun lain (116/89) 4§:n nojalla uusi 3 a§ seuraavasti:

3 a §

Sen estämättä, mitä 1§:ssä on säädetty, Oulangan kansallispuiston laajentamisesta annetulla lailla (115/89) Oulangan kansallispuistoon liitetyllä alueella on paikallisille asukkaille sallittu metsästys, kalastus sekä kalastukseen liittyvä leiriytyminen.

Sen estämättä, mitä 1§:ssä on säädetty, Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta annetulla lailla (116/89) Seitsemisen kansallispuistoon liitetyllä alueella on Soljastenlammissa sallittu kalanistutus ja virkistyskalastus.

4 §

Hoito- ja käyttösuunnitelman rungon (runkosuunnitelman) vahvistaa ympäristöministeriö. Runkosuunnitelmaa vahvistaessaan ministeriö määrää, mitkä runkosuunnitelman nojalla laadittavat erityissuunnitelmat on alistettava ministeriön vahvistettavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.