113/1989

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (375/63) 1§:n 4 ja 6 momentti sekä 9-14§,

sellaisina kuin niistä ovat 1§:n 4 momentti 27 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (810/81), 9§ muutettuna 5 päivänä helmikuuta 1971 ja 5 päivänä toukokuuta 1978 annetuilla laeilla (115/71 ja 328/78), 10§ osittain muutettuna mainitulla 5 päivänä helmikuuta 1971 annetulla lailla ja 13§ osittain muutettuna mainitulla 5 päivänä toukokuuta 1978 annetulla lailla, sekä

muutetaan 1§:n 2 momentti sekä 4 ja 8§,

sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 2 momentti ja 4§ mainitussa 27 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa, ja 8§ osittain muutettuna mainituilla 5 päivänä helmikuuta 1971 ja 5 päivänä toukokuuta 1978 annetuilla laeilla, näin kuuluviksi:

1 §

Valtiontakauksia voidaan lisäksi antaa luotoille, joiden saajina olevien yritysten toiminta edistää välittömästi muuta yritystoimintaa.


4 §

Takausluottoja saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta yhteensä enintään 1 000 miljoonan markan määrä, korkoja ja muita pääoman lisäksi mahdollisesti maksettavia suorituksia mukaan lukematta. Ulkomaisen luoton määrä lasketaan Suomen Pankin kyseiselle valuutalle vahvistaman, takauksen antamishetkellä voimassa olevan myyntikurssin mukaan. Suomen Pankin kurssilistasta pysyvästi puuttuvan valuutan kurssi lasketaan käyttäen tämän valuutan takauksen antamisajankohtana käypää kansainvälistä kurssia sellaisessa valuutassa, jolle on käytettävissä Suomen Pankin kurssi.

8 §

Tämän lain täytäntöönpano ja soveltaminen on Valtiontakuukeskuksesta 3 päivänä helmikuuta 1989 annetussa laissa (111/89) tarkoitetun Valtiontakuukeskuksen tehtävänä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

Hallituksen esitys 201/88
Valtiovarainvaliok. miet. 77/88
Suuren valiok. miet. 199/88

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.