96/1989

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Asetus vuonna 1989 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 16 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (957/72), nojalla:

1 §

Vuodelta 1989 ilman erillistä maksuunpanoa maksetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1)kun palkan maksajana on valtio ja sen muu laitos kuin sellainen liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), Ahvenanmaan maakunta ja kunnallinen liikelaitos

 työnantajan         kansan-          sairaus- 
  sosiaali-            eläke-         vakuutus- 
turvamaksu-         maksua          maksua 
prosentti              %               % 
   6,90              64,493           35,507 

2)kun palkan maksajana on kunta ja kuntainliitto

 työnantajan          kansan-          sairaus- 
  sosiaali-            eläke-          vakuutus- 
turvamaksu-         maksua           maksua 
 prosentti              %                %  
   8,15              54,601            45,399 

3)kun palkan maksajana on evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunta sekä seurakuntainliitto, ortodoksinen kirkkokunta ja sen seurakunta

 työnantajan           kansan-          sairaus- 
  sosiaali-             eläke-         vakuutus- 
turvamaksu-          maksua           maksua 
 prosentti               %               %  
   8,40               52,976           47,024 

4)kun palkan maksajana on muu kuin 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu työnantaja

 työnantajan           kansan-           sairaus- 
  sosiaali-              eläke-          vakuutus- 
turvamaksu-           maksua           maksua 
 prosentti               %                %  
   5,10               76,471            23,529 
   6,15               80,488            19,512 
   6,75               82,222            17,778 

Vuodelta 1989 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

 Kansaneläke-          Sairausvakuutus- 
   maksua               maksua 
     %                    %  
    78,0                  22,0 
2 §

Vuonna 1989 kertyvistä, vuoteen 1988 ja sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1)työnantajan lapsilisämaksua 0,4 %

2)työnantajan kansaneläkemaksua 77,9 %

3) työnantajan sairausvakuutusmaksua 21,7 %

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 1989, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan myös aikaisemmin maksuunpantuihin, 1 päivänä tammikuuta 1989 tai sen jälkeen kertyneisiin, työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.