86/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1989

Valtioneuvoston päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muuttanut 12 päivänä heinäkuuta 1972 valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (553/72) 15§:n 1 momentin ja 17§:n,

niistä 15§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (366/88) ja 17§ sellaisena kuin se on 12 päivänä huhtikuuta 1984 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (283/84), seuraavasti:

15 §

Päivärahaa suoritetaan

1) osapäivärahana 62 markkaa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta matkaan on käytetty 14§:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainitut vähimmäisajat, ja

2) kokopäivärahana 139 markkaa, 1.1.-31.12.1989 väliseltä ajalta 167 markkaa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta matkaan on käytetty 14§:n 2 momentissa mainittu vähimmäisaika.


Ateriakorvaus
17 §

Milloin matkasta ei tule suoritettavaksi päivärahaa, mutta työntekijä tai toimihenkilö on aterioinut tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella vähintään 10 kilometrin etäisyydellä työpaikastaan tai asunnostaan ja matka on kestänyt yli 6 tuntia, suoritetaan hänelle tästä ateriakorvausta yksi neljäsosa 15§:n 2 kohdassa tarkoitetun kokopäivärahan määrästä, 1.1.-31.12.1989 väliseltä ajalta kuitenkin 34,75 markkaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989 ja päätöstä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1989 ja sitä myöhemmin alkaviin matkavuorokausiin.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1989

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Nuorempi hallitussihteeri
Antero Laavakari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.