68/1989

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1989

Verohallituksen päätös jälkiverotuksen toimittamatta jättämisestä liikevaihtoverotuksessa

Verohallitus on 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain (532/63) 46§:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1119/87), nojalla määrännyt:

1 §

Jälkiverotus voidaan jättää toimittamatta, jos suorittamatta jäänyt tai liian suurena takaisinmaksettu vero on määrältään vähäinen.

2 §

Jälkiverotuksen toimittamatta jättämisen edellytyksiä harkittaessa on otettava huomioon suorittamatta jääneen tai liian suurena takaisinmaksetun veron määrän suhde verovelvollisen liiketoiminnan laajuuteen samoin kuin se, ettei liiketoiminnaltaan vastaavia verovelvollisia aseteta eriarvoiseen asemaan. Harkinnassa on otettava huomioon myös verovelvollisen virheellisen menettelyn toistuvuus sekä se, onko virhe verovelvollisen liiketoiminnan kannalta keskeinen. Suorittamatta jääneen tai liian suurena takaisinmaksettavan veron määrää on kuitenkin, elleivät erityiset syyt muuta vaadi, pidettävä vähäisenä, kun se on pienempi kuin 3 000 markkaa.

3 §

Jälkiverotus on toimitettava, jos veron suorittamatta jääminen tai liian suuri takaisinmaksu johtuu siitä, että verovelvollinen on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt ilmoittamis- tai muun velvollisuutensa taikka antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän ilmoituksen, tiedon tai asiakirjan.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1989.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1989

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Vs. verotussihteeri
Mika Kallio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.