66/1989

Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1989

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 5§:n 1 momentin 10 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1241/88) määrännyt:

1 §

Ennakonpidätys on toimitettava verohallituksen erikseen määräämien ennakonpidätysperusteiden mukaan:

1) Työllisyysasetuksen (737/87) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle tai vajaakuntoiselle työttömälle henkilölle maksettavasta työllistämistuesta ja ammatinvalinnan ohjauksessa olevalle henkilölle ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain nojalla (43/60) maksettavasta vastaavasta tuesta;

2) kunnan maksamasta muusta lapsen kotihoidon tuesta kuin ennakkoperintälain 5§:n 6 kohdassa (1241/88) tarkoitetusta lapsen kotihoidon tuesta;

3) tartuntatautilain (583/86) nojalla maksettavasta päivärahasta ja ansion menetyksestä maksettavasta korvauksesta.

2 §

Päätöksellä kumotaan 11 päivänä kesäkuuta 1987 annettu päätös (597/87). Päätöstä sovelletaan vuonna 1989 toimitettavassa ennakonpidätyksessä kuitenkin siten, että ennakonpidätys toimitetaan 1§:n 1 kohdassa tarkoitetusta ammatinvalinnan ohjauksessa olevalle henkilölle maksettavasta tuesta 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1989

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Ylitarkastaja
Mirjami Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.