60/1989

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1989

Laki kirkkolain 97 ja 121§:n muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 97§:n 1 momentti ja 121§:n 2 momentti,

näistä 121§:n 2 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa (900/69), näin kuuluviksi:

97 §

Papiksi vihkimisen tapahduttua vihitylle annetaan vihkijän allekirjoittama pappeuskirja todistukseksi siitä, että hänet on kutsuttu ja vihitty pappisvirkaan.


121 §

Jos se, joka on vihitty lähetyssaarnaajaksi ja on sen jälkeen ollut saarnaajan tai opettajan toimessa lähetysalalla vähintään viisi vuotta, yliopiston teologisen tiedekunnan opettajien antamilla todistuksilla osoittaa, että hänellä on tarpeelliset tiedot pappissivistykseen kuuluvissa aineissa, ja hän muutoin täyttää tässä laissa säädetyt papiksi vihkimisen ehdot, saakoon tuomiokapituli, sen jälkeen kun hän on suorittanut 90§:ssä mainitut näytteet ja siinä säädetyn tutkinnon sekä tehnyt pappisvalan, julistaa hänet oikeutetuksi toimittamaan pappisvirkaa kotimaassaan, mistä todistukseksi hänelle annetaan pappeuskirja, niin kuin 97§:ssä sanotaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Hallituksen esitys 206/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 18/88
Suuren valiok. miet. 190/88

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.