31/1989

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 1 ja 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain 1§:n 1 momentin 11 kohta sekä 3§:n 1 momentin 11 ja 12 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 1 momentin 11 kohta ja 3 §:n 1 momentin 12 kohta 7 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (1/83) sekä 3§:n 1 momentin 11 kohta 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (393/73), näin kuuluviksi:

1 §

Valtioneuvostossa on yleistä hallitusta ja eri hallinnonhaaroja varten kaksitoista ministeriötä, nimittäin:


11) työministeriö; sekä


3 §

Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsittelee:


11) sosiaali- ja terveysministeriö asiat, jotka koskevat sosiaali- ja yksityisvakuutusta, terveyden- ja sairaanhoitoa, työterveyshuoltoa sikäli kuin nämä asiat eivät kuulu työministeriölle sekä apteekkilaitosta, sosiaalihuoltoa ja -avustuksia, raittiustyötä ja väkijuomia sekä muita sosiaalisia kysymyksiä, mikäli ne eivät kuulu jollekin muulle ministeriölle;

12) työministeriö asiat, jotka koskevat työvoimapolitiikan suunnittelua ja ohjausta, työllisyyden edistämistä ja työttömyyden torjuntaa, työympäristöä, työsuhdetta, työoloja, työsuojelua, työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden toteuttamista ja sen valvontaa, työelämän osallistumisjärjestelmiä, työehtosopimuksia, työvelvollisuutta, siviilipalveluksen järjestämistä, siirtolaisuutta sekä merimiesten palvelu- ja opintotoimintaa;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä>kuuta 1989.

Mitä 3§:n 1 momentin 12 kohdassa mainituissa, työministeriön toimialaan kuuluvissa asioissa on säädetty tai määrätty sosiaali- ja terveysministeriöstä tai työvoimaministeriöstä, koskee tämän lain tultua voimaan vastaavasti työministeriötä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä vireillä olevat 3§:n 1 momentin 12 kohdassa mainitut asiat siirtyvät tämän lain tullessa voimaan työministeriön käsiteltäviksi.

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöön panemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Hallituksen esitys 100/88
Perustuslakivaliok. miet. 6/88
Suuren valiok. miet. 159/88

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.