28/1989

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Asetus maanmittausmaksusta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan maanmittausmaksusta 19 päivänä toukokuuta 1972 annetun asetuksen (398/72) 3§ ja 5§:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä on 3§ osittain muutettuna 12 päivänä tammikuuta 1973 annetulla asetuksella (16/73) ja 27 päivänä heinäkuuta 1985 annetulla asetuksella (565/85) ja 5§:n 3 momentti 14 päivänä joulukuuta 1979 annetussa asetuksessa (912/79), sekä

muutetaan 5§:n 4 momentti ja 6§,> sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa asetuksessa (631/87), näin kuuluviksi:

5 §

Pinta-alakorvausta alennetaan lohkomisessa maanmittausmaksulain 4§:n 3 momentin mukaisissa tapauksissa muodostettaessa 6-20 lohkotilaa 10 prosenttia, 21-40 lohkotilaa 20 prosenttia ja yli 40 lohkotilaa 30 prosenttia sekä suoritetun pyykityksen johdosta 10 prosentilla, kartoituksen ja rajalinjojen aukikarsimisen johdosta 10 prosentilla ja kartan piirtämisen johdosta 10 prosentilla. Milloin edellä mainittu toimenpide on suoritettu vain osittain, voidaan maanmittauskonttorin harkinnan mukaan pinta-alakorvausta alentaa edellä mainittujen enimmäisalennusten puitteissa.


6 §

Milloin lohkomis- tai halkomistoimituksen yhteydessä on suoritettu piirirajankäynti, tilusvaihto, rasitteen perustaminen ulkopuolisille tiluksille, alueen erottaminen tilojen yhteistä tarvetta varten lohkomisessa, toimitusta varten tarpeellinen kaavan paalutus, yhteismetsäosuuden lunastaminen tai muu näihin rinnastettava tehtävä tahi muita kuin toimituskustannuksia koskevia tilitehtäviä, määrätään maanmittausmaksu näiltä osin työaikakorvauksena ja yleiskustannuskorvauksena. Sama koskee tiluskartan laatimista lohkomisen yhteydessä.

Maanmittausmaksu vesitilan ja jakolain (604/51) 20§:n 2 momentissa tarkoitetusta halkomisesta, koskitilan muodostamisesta sekä uusjaon yhteydessä suoritetusta halkomisesta ja lohkomisesta määrätään työaikakorvauksena ja yleiskustannuskorvauksena. Sama koskee maanmittausmaksua siltä osin kuin kysymys on lohkotilan muodostamisesta osuudesta yhteiseen alueeseen.

Maanmittausmaksu sellaisen lohkomis- tai halkomistoimituksen osalta, joka on jätetty sikseen tai peruutettu, määrätään työaikakorvauksena ja yleiskustannuskorvauksena, kuitenkin enintään vastaavasta suoritetusta toimituksesta perittävän pinta-alakorvauksen suuruisena.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1989.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 208/88

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.