23/1989

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Laki valtion maatalouskemian laitoksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään valtion maatalouskemian laitoksesta 10 päivänä elokuuta 1979 annettuun lakiin (652/79) siitä 15 päivänä huhtikuuta 1988 annetulla lailla (323/88) kumotun 2§:n tilalle uusi näin kuuluva 2§:

2 §

Laitoksen hallintoa ja taloutta koskevat tärkeät asiat, sitä koskevan lainsäädännön ja sen toiminnan kehittämistä koskevat asiat samoin kuin muut laitoksen toiminnan kannalta laajakantoiset tai periaatteelliset asiat käsitellään, sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään, maatilahallituksen istunnossa. Asian käsittelyyn ottaa tällöin osaa päätösvaltaisena jäsenenä laitoksen johtaja.

Laitoksen johtaja osallistuu niin ikään, sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään, maatilahallituksen istuntoon käsiteltäessä siellä sellaista maatilahallitukselle kuuluvaa määräysten tai ohjeiden taikka niistä lausunnon antamista koskevaa asiaa, joka liittyy laitoksen toimialaan.

Asetuksella voidaan säätää laitoksen johtajan ja muun virkamiehen velvollisuudesta esitellä maatilahallituksessa edellä tässä pykälässä tarkoitettu maatilahallituksen istunnossa käsiteltävä asia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 141/88
Talousvaliok. miet. 18/88
Suuren valiok. miet.170/88

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.