1/1989

Annettu Helsingissä 6 päivänä tammikuuta 1989

Laki ylikuormamaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ylikuormamaksusta 14 päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (51/82) 6 §:n 2 momentti ja

muutetaan 4 §:n 1 momentti ja 5 § sekä

lisätään 4 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyy 3 ja 4 momentiksi, sekä 6 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

4 §
Maksun peruste

Ylikuormamaksu määrätään ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän sallitun kokonaispainon taikka sallitun akseli- tai telipainon ylittävästä painosta siltä osin, kuin ylitys on enemmän kuin 5 prosenttia sallitusta kokonaispainosta taikka enemmän kuin 10 prosenttia sallitusta akseli- tai telipainosta.

Ajoneuvoyhdistelmän osalta määrätään maksu joko yhdistelmään sallitun kokonaispainon ylityksen tai yhdistelmään kuuluvien ajoneuvojen kokonaispainojen ylitysten yhteismäärän perusteella sen mukaan, kumpi on suurempi.


5 §
Maksun suuruus

Ylikuormamaksu on jokaiselta 4 §:n mukaisesti lasketun ylityksen täydeltä sadalta kilolta 60 markkaa. Jokaiselta 2 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta on maksu kuitenkin 180 markkaa ja jokaiselta 4 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta 240 markkaa.

6 §
Ylikuorman toteaminen

Liikenteen valvoja voi ylikuorman toteamiseksi määrätä ajoneuvon kuljetettavaksi kiinteään punnituspaikkaan, jos ajoneuvossa todennäköisin syin epäillään kuljetettavan ylikuormaa. Määräyksestä ei saa aiheutua kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1989. Lain 6 §:n 2 momentin kumoaminen tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 185/88
Liikennevaliok. miet. 6/88
Suuren valiok. miet. 195/88

Helsingissä 6 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.