1375/1988

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1988

Valtioneuvoston päätös kunnan osista, joilla aluepoliittista tukea myönnetään suurempana kuin kunnan muissa osissa

Valtioneuvosto on aluepolitiikasta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1168/88) 10§:n nojalla sisäasiainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Ensimmäisellä perusvyöhykkeellä myönnetään tämän vyöhykkeen A-tukialueen mukaista tukea:

Inarin kunnassa lukuun ottamatta Akujärven, Ivalon, Koppelon ja Törmäsen kyliä ja niiden eteläpuolella olevaa valtionmaata, joka rajoittuu lännessä Ivalojokeen ja Tolosjokeen sekä idässä Kerttujärveen koillisesta laskevaan puroon, Kuomujärvien ja Tammijärvien kautta Luttoon laskevaan jokeen, Luttoon ja Kulasjokeen; sekä

Sodankylän kunnan Kieringin, Luusuan, Sassalin, Syväjärven, Uimaniemen ja Unarin kylissä.

2 §

Toisella perusvyöhykkeellä myönnetään tämän vyöhykkeen A-tukialueen mukaista tukea:

Rovaniemen maalaiskunnan niissä osissa, jotka ovat kauempana Rovaniemen kaupungista, kun raja kulkee alkaen Kemijoesta Valajaskosken voimalaitospadon yläpuolelta Korkalon kylän lohkon rajaa Sinettäjärveen ja edelleen Ounasjokeen, Ounasjokea, Rovaniemen jakokunnan lohkon rajaa Norvajärveen ja Toramojärveen, Kenttälän talon n:o 35 lounaisrajaa, Alakulpin n:o 20 ja Ylikulpin n:o 21 talojen metsäpalstojen rajaa, Kemijokea, Korkalon kylän talojen n:ot 48 Pulli ja 61 Suokka metsäpalstojen välirajaa, Sierijärveä, Sierijokea sekä Permantokosken ja Valajaskosken välistä voimansiirtoaukeaa lähtökohtaan;

Simon kunnan muissa osissa paitsi Maksniemen kylässä;

Tornion kaupungin Aapajoen, Karungin, Korpikylän, Kukkolan, Arpelan, Kantojärven ja Könölän kylissä ja niiden pohjoispuolella olevissa muiden kylien osissa; sekä

Juankosken kunnassa entisellä Säyneisen kunnan alueella ja niissä osissa, jotka valtioneuvoston päätöksellä Säyneisen ja Muuruveden kuntien alueiden siirtämisestä Juankosken kuntaan sekä eräiden tilojen ja alueiden sekä erään kylän siirtämisestä Kaavin kunnasta Juankosken kuntaan (434/70) on siirretty Kaavin kunnasta Juankosken kuntaan.

3 §

Kolmannella perusvyöhykkeellä myönnetään tämän vyöhykkeen A-tukialueen mukaista tukea:

Kristiinankaupungissa entisellä Siipyyn kunnan alueella;

Pietarsaaren maalaiskunnan entisellä Purmon kunnan alueella;

Savonlinnan kaupungin pohjoisosassa siten, että eteläraja kulkee Haukivedestä Niittylahden kylän etelärajaa Varjolanjärveen saakka ja Uusi-Haapalahden kylän pohjoisrajaa noudattaen kaupungin itärajaan saakka, sekä Pihlajaveden eteläpuolella olevalla Savonlinnan kaupungin manneralueella; sekä

Keuruun kaupungin Haapamäen taajamassa.

4 §

Neljännen perusvyöhykkeen tukialueen mukaista tukea myönnetään Lappeenrannan kaupungissa entisen Nuijamaan kunnan alueella; sekä

Valkealan kunnan Kinansaaren, Selänpään, Anttilan, Hevosojan, Kääpälän, Lipiälän, Pihlajasaaren, Pyöriälän, Parolan, Tuohikotin, Heikkilän ja Inkerilän kylissä.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Valtionavustus, jota koskeva hakemus on toimitettu asianomaiselle viranomaiselle ennen tämän päätöksen voimaantuloa, voidaan kuitenkin myöntää sen suuruisena kuin se olisi ollut myönnettävissä ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden päätösten nojalla.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1988

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Vt. toimistopäällikkö
Veijo Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.