1372/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus lääninhallitusten, väestörekisterikeskuksen ja rekisteritoimistojen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 5 ja 6§:n nojalla:

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset virat.

2 §
Lääninhallitukset

Perustetaan:

Uudenmaan lääninhallitus

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva läänin taidetoimikunnan sihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva liikuntatoimen tarkastajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka; ja

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

Turun ja Porin lääninhallitus

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva läänin taidetoimikunnan sihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva liikuntatoimen tarkastajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

Hämeen lääninhallitus

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva läänin taidetoimikunnan sihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva liikuntatoimen tarkastajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka; ja

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

Kymen lääninhallitus

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva läänin taidetoimikunnan sihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva liikuntatoimen tarkastajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

Mikkelin lääninhallitus

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva läänin taidetoimikunnan sihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva liikuntatoimen tarkastajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka; ja

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

Kuopion lääninhallitus

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva läänin taidetoimikunnan sihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva liikuntatoimen tarkastajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka; ja

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

Pohjois-Karjalan lääninhallitus

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva läänin taidetoimikunnan sihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva liikuntatoimen tarkastajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka; ja

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

Vaasan lääninhallitus

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva läänin taidetoimikunnan sihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva liikuntatoimen tarkastajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva virastomestarin virka;

Keski-Suomen lääninhallitus

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva läänin taidetoimikunnan sihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva liikuntatoimen tarkastajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka; ja

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

Oulun lääninhallitus

kaksi A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa suunnittelijan virkaa;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva läänin taidetoimikunnan sihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva liikuntatoimen tarkastajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; sekä

Lapin lääninhallitus

kaksi A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa suunnittelijan virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva läänin taidetoimikunnan sihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva liikuntatoimen tarkastajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka.

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989:

Uudenmaan lääninhallitus

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva osa-aikainen (56,8%) apulaistarkastajan virka;

kolme A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa; ja

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

Turun ja Porin lääninhallitus

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa; ja

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

Hämeen lääninhallitus

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

Kymen lääninhallitus

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

Mikkelin lääninhallitus

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

kolme A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa; ja

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

Kuopion lääninhallitus

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva erikoissuunnittelijan virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; ja

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

Pohjois-Karjalan lääninhallitus

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka; ja

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

Vaasan lääninhallitus

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva erikoissuunnittelijan virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

kolme A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

Keski-Suomen lääninhallitus

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva osa-aikainen (56,8%) toimistovirkailijan virka;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; ja

yksi A 4 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

Oulun lääninhallitus

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kolme A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva osa-aikainen (56,8 %) toimistovirkailijan virka; sekä

Lapin lääninhallitus

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa tutkimussihteerin virkaa;

kaksi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa suunnittelijan virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva osa-aikainen (56,8 %) suunnittelijan virka;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

kaksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa osa-aikaista (56,8 %) toimistovirkailijan virkaa; ja

kaksi A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1989:

Hämeen lääninhallitus

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka; sekä

Oulun lääninhallitus

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva apulaispoliisitarkastajan virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989:

Kymen lääninhallitus

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

Mikkelin lääninhallitus

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; ja

yksi A 3 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

Kuopion lääninhallitus

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva notaarin virka;

Pohjois-Karjalan lääninhallitus

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa esittelijän virkaa; ja

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva notaarin virka;

Vaasan lääninhallitus

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva notaarin virka; sekä

Lapin lääninhallitus

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva nuoremman lääninsihteerin virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka; ja

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä marraskuuta 1989:

Uudenmaan lääninhallitus

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva, lääninoikeuden puheenjohtajana toimiva, lääninneuvoksen virka;

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva lääninneuvoksen virka;

neljä A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa lääninneuvoksen virkaa;

kymmenen A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman lääninasessorin virkaa;

kuusi A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninasessorin virkaa;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva vanhemman lääninsihteerin virka;

neljä A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninasessorin virkaa;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva nuoremman lääninsihteerin virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva lääninoikeuden sihteerin virka;

kaksitoista A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninsihteerin virkaa;

kuusitoista A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa esittelijän virkaa;

kaksi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa esittelijän virkaa;

kaksitoista A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa notaarin virkaa;

kolme A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa notaarin virkaa;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kaksi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

kaksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kolme A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

neljätoista A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva puhelunvälittäjän virka; ja

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

Turun ja Porin lääninhallitus

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva, lääninoikeuden puheenjohtajana toimiva, lääninneuvoksen virka;

kaksi A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa lääninneuvoksen virkaa;

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva vanhemman lääninasessorin virka;

kuusi A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman lääninasessorin virkaa;

kolme A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninasessorin virkaa;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva nuoremman lääninasessorin virka;

neljä A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman lääninsihteerin virkaa;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva lääninoikeuden sihteerin virka;

yksitoista A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninsihteerin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

neljä A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa esittelijän virkaa;

neljä A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa notaarin virkaa;

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa notaarin virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kahdeksan A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa; ja

yksi A 4 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

Hämeen lääninhallitus

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva, lääninoikeuden puheenjohtajana toimiva, lääninneuvoksen virka;

kaksi A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa lääninneuvoksen virkaa;

kuusi A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman lääninasessorin virkaa;

neljä A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninasessorin virkaa;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva lääninoikeuden sihteerin virka;

seitsemän A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninsihteerin virkaa;

kolme A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa esittelijän virkaa;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

neljä A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa notaarin virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

kuusi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa; ja

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

Kymen lääninhallitus

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva, lääninoikeuden puheenjohtajana toimiva, lääninneuvoksen virka;

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva vanhemman lääninasessorin virka;

kaksi A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman lääninasessorin virkaa;

kaksi A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninasessorin virkaa;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva vanhemman lääninsihteerin virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva lääninoikeuden sihteerin virka;

neljä A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninsihteerin virkaa;

kolme A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa notaarin virkaa;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva notaarin virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa;

Mikkelin lääninhallitus

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva, lääninoikeuden puheenjohtajana toimiva, lääninneuvoksen virka;

kaksi A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman lääninasessorin virkaa;

kaksi A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninasessorin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lääninoikeuden sihteerin virka;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninsihteerin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

kolme A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa notaarin virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva konekirjoittajan virka;

Kuopion lääninhallitus

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva, lääninoikeuden puheenjohtajana toimiva, lääninneuvoksen virka;

neljä A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman lääninasessorin virkaa;

kaksi A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninasessorin virkaa;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva nuoremman lääninasessorin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lääninoikeuden sihteerin virka;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninsihteerin virkaa;

kaksi A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa notaarin virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; ja

kolme A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa;

Pohjois-Karjalan lääninhallitus

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva, lääninoikeuden puheenjohtajana toimiva, lääninneuvoksen virka;

kaksi A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman lääninasessorin virkaa;

kaksi A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninasessorin virkaa;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva nuoremman lääninsihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lääninoikeuden sihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva nuoremman lääninsihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva notaarin virka; ja

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa;

Vaasan lääninhallitus

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva, lääninoikeuden puheenjohtajana toimiva, lääninneuvoksen virka;

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva lääninneuvoksen virka;

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva vanhemman lääninasessorin virka;

neljä A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman lääninasessorin virkaa;

kolme A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninasessorin virkaa;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva lääninoikeuden sihteerin virka;

kuusi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninsihteerin virkaa;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa esittelijän virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva notaarin virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

kolme A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa; ja

neljä A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

Keski-Suomen lääninhallitus

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva, lääninoikeuden puheenjohtajana toimiva, lääninneuvoksen virka;

kaksi A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman lääninasessorin virkaa;

kolme A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninasessorin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lääninoikeuden sihteerin virka;

neljä A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninsihteerin virkaa;

kaksi A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa notaarin virkaa;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva notaarin virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; ja

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa;

Oulun lääninhallitus

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva, lääninoikeuden puheenjohtajana toimiva, lääninneuvoksen virka;

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva vanhemman lääninasessorin virka;

kolme A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman lääninasessorin virkaa;

kaksi A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninasessorin virkaa;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva nuoremman lääninasessorin virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva vanhemman lääninsihteerin virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva lääninoikeuden sihteerin virka;

viisi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninsihteerin virkaa;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa esittelijän virkaa;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

kolme A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa notaarin virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

neljä A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa; sekä

Lapin lääninhallitus

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva, lääninoikeuden puheenjohtajana toimiva, lääninneuvoksen virka;

kaksi A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa vanhemman lääninasessorin virkaa;

kaksi A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninasessorin virkaa;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva vanhemman lääninsihteerin virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva nuoremman lääninsihteerin virka;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman lääninsihteerin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lääninoikeuden sihteerin virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva notaarin virka; ja

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa.

3 §
Väestörekisterikeskus

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989:

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva koulutuspäällikön virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva erikoissuunnittelijan virka;

neljä A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa suunnittelijan virkaa;

kaksi A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa suunnittelijan virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

kolme A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa erikois-atk-kirjoittajan virkaa;

neljä A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa atk-kirjoittajan virkaa;

kolme A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva apulaisarkistonhoitajan virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

kahdeksan A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa atk-kirjoittajan virkaa;

yhdeksän A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva virastomestarin virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva rekisteriselvittäjän virka;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

neljä A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kolme A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; ja

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa.

4 §
Rekisteritoimistot

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989:

Uudenmaan lääni

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

yksitoista A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

viisi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

neljätoista A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

Turun ja Porin lääni

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

kahdeksan A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kuusi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

viisi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

Ahvenanmaan lääni

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

Hämeen lääni

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

kolme A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kaksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

yksitoista A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

Kymen lääni

viisi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

viisi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

Mikkelin lääni

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; ja

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

Kuopion lääni

neljä A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

Pohjois-Karjalan lääni

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

kaksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

Vaasan lääni

viisi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kaksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

viisi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

Keski-Suomen lääni

seitsemän A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

kaksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

Oulun lääni

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; ja

seitsemän A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; sekä

Lapin lääni

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva osa-aikainen (55,2 %) toimistosihteerin virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva osa-aikainen (55,2 %) toimistosihteerin virka; ja

kolme A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tällä asetuksella perustettuihin virkoihin, jotka on perustettu samalla kun vastaavat työsopimussuhteiset tehtävät on lakkautettu, ovat säädetyistä kelpoisuusehdoista poiketen virkaa ensimmäistä kertaa täytettäessä kelpoisia ne työsopimussuhteiset, jotka lakkauttamisajankohtana hoitavat lakkautettua tehtävää.

Tällä asetuksella perustetut virat saadaan niitä ensimmäistä kertaa täytettäessä täyttää haettavaksi julistamatta.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustetun viran täyttämiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta virka on perustettu.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.