1364/1988

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1988

Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista

Valtioneuvosto on kalansaaliin hintatuesta 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (621/75) 2§:n nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnat ja tavoitehinnat ovat:

vähimmäishinta mk/kg tavoitehinta mk/kg
1) kulutussilakka, joka täyttää luokittelua, käsittelyä ja laatua koskevat vaatimukset
-1.1.-28.2.1989 2,65 2,65
2) teollisuussilakka ja kilohaili, jotka täyttävät luokittelua, käsittelyä ja laatua koskevat vaatimukset
-1.1.-28.2.1989 1,90 2,60
2 §

1§:ssä vahvistettuja vähimmäishintoja ja tavoitehintoja sovelletaan ammattikalastajien myydessä tässä päätöksessä mainittuja kalalajeja lukuunottamatta pakasteiden ja säilykkeiden tekemiseen käytettävää kalaa.

3 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa maa- ja metsätalousministeriö.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tällä päätöksellä kumotaan valtioneuvoston 24 päivänä maaliskuuta 1988 (257/88) antama päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1988

Ministeri
Ole Norrback

Toimistopäällikkö
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.