1354/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 28 päivänä kesäkuuta 1958 annettuun työturvallisuuslakiin (299/58) uusi väliotsikko ja 10 a§ seuraavasti:

Yötyö
10a §

Yötyötä tekevälle työntekijälle on tarvittaessa järjestettävä mahdollisuus työtehtävien vaihtamiseen, milloin tämä on olosuhteet huomioon ottaen mahdollista ja työtehtävien vaihtaminen on työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet huomioon ottaen tarpeellista työpaikan olosuhteiden tai työn luonteen työntekijän terveydelle aiheuttaman vaaran torjumiseksi.

Työnantajan tulee, jos työaika pituutensa puolesta edellyttää ruokailua, järjestää yötyötä tekevälle työntekijälle mahdollisuus terveellisen aterian saamiseen yötyön aikana siinä laajuudessa kuin tarvetta siihen esiintyy ja aterian järjestäminen olosuhteet huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista. Ateriasta työnantaja voi periä työntekijältä kohtuullisen korvauksen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 193/88
Sosiaalivaliok. miet. 35/88
Suuren valiok. miet. 227/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.