1342/1988

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1988

Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitosten oikeudesta tehdä vakuutussopimuksia

Valtioneuvosto on valtion liikelaitoksista 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun lain (627/87) 12§:n 1 momentin nojalla valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Valtion liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), voi tehdä hallinnassaan olevaa liiketoiminnassa käytettävää valtion omaisuutta tai liikelaitoksen liiketoimintaa koskevan vakuutussopimuksen suomalaisen vakuutusyhtiön kanssa.

Valtion liikelaitoksen ei kuitenkaan tule tehdä henkilöstöä koskevaa vakuutussopimusta eikä myöskään sellaista etuutta koskevaa vakuutussopimusta, jota koskevan vahingon korvaa lain tai asetuksen taikka virka- tai työehtosopimuksen perusteella valtiokonttori.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 ja on voimassa kesäkuun loppuun 1989.

Helsingissä päivänä joulukuuta 1988

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Valtiosihteeri
Teemu Hiltunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.