1340/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus puolustusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Puolustusministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 1 ja 4 momentin nojalla:

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset virat.

2 §
Puolustusministeriö

Perustetaan 1 päivästä tammikuuta 1989:

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa agrologin virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva hankintasihteerin virka;

kolme A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa piirtäjän virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva sihteerin virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva sihteerin virka;

kolme A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

neljä A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; ja

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka.

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989:

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva laskentasihteerin virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva sihteerin virka; ja

kaksi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa taloustarkastajan virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989:

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka; ja

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva vanhemman reviisorin virka.

3 §
Puolustusvoimat

Perustetaan 1 päivästä tammikuuta 1989:

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva emännän virka;

viisitoista A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa emännän virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva hankkijan virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva hankkijan virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva hankkijan virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva huoltomiehen virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva kielenkääntäjän virka;

kaksi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa kielenkääntäjän virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva laborantin virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

neljä A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa piirtäjän virkaa;

kaksi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa piirtäjän virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva sihteerin virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva sihteerin virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva sihteerin virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva sihteerin virka;

neljä A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa sihteerin virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva sihteerin virka;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

kuusitoista A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kolmekymmentäkaksi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

neljä A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksitoista A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kolme A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kolme A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yhdeksän A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa työnjohtajan virkaa;

kolme A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa työnjohtajan virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva työnjohtajan virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva varastomestarin virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva varastomestarin virka;

viisi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa varastonhoitajan virkaa;

yhdeksäntoista A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa varastonhoitajan virkaa;

kolmekymmentä A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa varastonhoitajan virkaa;

yhdeksän A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa varastonhoitajan virkaa; ja

viisi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa värvätyn virkaa.

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989:

yhdeksän A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa apuhoitajan virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva asentajan virka;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa asentajan virkaa;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa atk-kirjoittajan virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva atk-kirjoittajan virka;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva atk-kirjoittajan virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva autonkuljettajan virka;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa autonkuljettajan virkaa;

kaksi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa autonkuljettajan virkaa;

seitsemän A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa emännän virkaa;

kuusitoista A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa emännän virkaa;

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa hammashoitajan virkaa;

viisi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa hankkijan virkaa;

yhdeksän A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa hankkijan virkaa;

viisi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa hankkijan virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva huoltomiehen virka;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa kartoittajan virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva kartoittajan virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva kartoittajan virka;

viisitoista A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa keittäjän virkaa;

seitsemän A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa kielenkääntäjän virkaa;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva kielenkääntäjän virka;

kahdeksan A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva kuntohoitajan virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva laborantin virka;

kolme A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva laboratorioapulaisen virka;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratoriomestarin virkaa;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva piirtäjän virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva piirtäjän virka;

neljä A 3 palkkausluokkaan kuuluvaa ruokala-apulaisen osa-aikaista (20 tuntia viikossa) virkaa;

kuusi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa sairaala-apulaisen virkaa;

kaksikymmentäkaksi A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa sairaala-apulaisen virkaa;

yhdeksän A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa sairaanhoitajan osa-aikaista (25 tuntia viikossa) virkaa;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa sihteerin virkaa;

kolme A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa sihteerin virkaa;

viisi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa sihteerin virkaa;

kahdeksan A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa sihteerin virkaa;

seitsemän A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa sihteerin virkaa;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa siivoustyönjohtajan virkaa;

kymmenen A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa siivoustyönjohtajan virkaa;

kymmenen A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa siivoustyönjohtajan virkaa;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa sosiaalikuraattorin virkaa;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva tietokoneenhoitajan virka;

kaksitoista A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistonhoitajan virkaa;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistonhoitajan virkaa;

neljä A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kuusikymmentäviisi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

seitsemänkymmentäkahdeksan A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

satakahdeksantoista A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

sataneljäkymmentäkolme A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kaksikymmentäseitsemän A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kuusikymmentäviisi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kuusikymmentäviisi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

seitsemän A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan osa-aikaista (20 tuntia viikossa) virkaa;

kymmenen A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

seitsemän A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kolme A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan osa-aikaista (20 tuntia viikossa) virkaa;

kaksi A 3 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan osa-aikaista (20 tuntia viikossa) virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva tutkimusapulaisen virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva työnjohtajan virka;

kahdeksan A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa työnjohtajan virkaa;

neljä A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa työnjohtajan virkaa;

kolme A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa työnjohtajan virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa vahtimestarin virkaa;

kuusi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa vahtimestarin virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva valokuvaajan virka;

neljä A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa valokuvalaborantin virkaa;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa valokuvalaborantin virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva valokuvateknikon virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva valokuvateknikon virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva vanhemman asentajan virka;

kolme A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa varastomestarin virkaa;

neljä A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa varastomiehen virkaa;

neljä A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa varastomiehen virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva varastomiehen virka;

viisi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa varastomiehen virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva varastonhoitajan virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva varastonhoitajan virka;

kaksikymmentäyksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa varastonhoitajan virkaa;

kaksikymmentäkaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa varastonhoitajan virkaa;

kymmenen A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa varastonhoitajan virkaa;

yhdeksän A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa varastonhoitajan virkaa;

kymmenen A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa viestittäjän virkaa;

kolmetoista A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa viestittäjän virkaa;

kaksi A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa; ja

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989:

kolmekymmentäkaksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa viestittäjän virkaa; ja

viisitoista A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa ruokala-apulaisen virkaa.

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1989:

kolme A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa majurin virkaa;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva kapteenin virka;

kaksi A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa yliluutnantin virkaa;

kaksi A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa sotilasinsinöörin virkaa;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa sotilasinsinöörin virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva sotilasteknikon virka;

kolme A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa sotilasteknikon virkaa;

kolme A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa sotilasteknikon virkaa;

kolme A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa sotilasteknikon virkaa;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva erikoisluokan toimiupseerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva kielenkääntäjän virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva sosiaalikuraattorin virka; ja

kaksi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa tutkijan virkaa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Toimenpiteisiin virkojen täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

5 §

Tämän asetuksen 2§:ssä perustetut taloustarkastajan virat sekä 3§:ssä 1 päivästä tammikuuta 1989 ja 1 päivästä maaliskuuta 1989 perustetut virat voidaan ensimmäisellä kerralla täyttää noudattamatta, mitä viran kelpoisuusvaatimuksista on säädetty. Edellä tarkoitettuihin puolustusvoimien virkoihin voidaan niitä ensi kertaa täytettäessä nimittää myös yleistä eroamisikää alemman eroamisiän saavuttanut henkilö.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.