1338/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus ulkomaalaisasetuksen 24§:n muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan 16 päivänä maaliskuuta 1984 annetun ulkomaalaisasetuksen (252/84) 24§ näin kuuluvaksi:

24 §
Ulkomaalaisista pidettävä henkilörekisteri

Sisäasiainministeriön ulkomaalaisasioista vastaava yksikkö pitää valtakunnallista ulkomaalaisrekisteriä, johon merkitään sellaiset tiedot, jotka voivat vaikuttaa ulkomaalaisen maahantuloon, maastalähtöön, oleskeluun ja työntekoon sekä kansalaistamiseen Suomessa.

Poliisipiirissä voidaan pitää piirin alueella vakinaisesti asuvista tai tilapäisesti majoittuvista ulkomaalaisista henkilörekisteriä, johon merkitään poliisille kuuluvan ulkomaalaisvalvontatehtävän kannalta tarpeelliset tiedot.

Poliisilla on oikeus saada tarvittavat tiedot 1 momentissa mainitusta henkilörekisteristä suorittaessaan ulkomaalaislaissa säädettyä tehtävää tai siten kuin siitä on säädetty poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen (1056/87) 6§:ssä suorittaessaan poliisille säädettyä muuta tehtävää. Sama oikeus on myös tulli- ja rajavartioviranomaisilla niiden suorittaessa poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminnasta annetun asetuksen (1051/78) mukaisesti edellä mainittuja poliisille kuuluvia tehtäviä.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1988.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.