1337/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus poliisin valtakunnallisista pysyvistä atk-henkilörekistereistä

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen (1056/87) 2§:n mukaisia poliisin pysyviksi tarkoitettuja automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettäviä henkilörekistereitä ovat jäljempänä tässä asetuksessa mainitut valtion turvallisuuden suojaamista, lupahallintoa sekä rikostutkintaa ja muuta poliisitoimintaa varten ylläpidetyt rekisterit.

2 §

Suojelupoliisin toiminnallinen rekisteri, johon talletetaan tietoja suojelupoliisille poliisilain (84/66) 4§:n 3 momentissa säädettyjen tehtävien hoitamista varten, on valtion turvallisuuden suojaamista varten ylläpidettävä rekisteri.

3 §

Ajokorttien kyselyrekisteri, johon talletetaan ajo-oikeuteen vaikuttavia tietoja, on lupahallintoa varten ylläpidettävä rekisteri.

4 §

Rikostutkintaa ja muuta poliisitoimintaa varten ylläpidettäviä rekistereitä ovat:

1)pidätettyjen rekisteri, johon talletetaan esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen (575/88) 22§:n mukaiset tiedot;

2)tuntomerkkirekisteri, johon talletetaan pakkokeinolain (450/87) 6 luvun 4§:n perusteella rikoksesta epäillystä henkilöstä rikosten ehkäisemistä ja selvittämistä sekä rikoksentekijäin tunnistamista varten tarpeelliset henkilötuntomerkit ja muut rikostutkintaa palvelevat tiedot;

3)sormenjälkirekisteri, johon talletetaan pakkokeinolain 6 luvun 4§:n perusteella rikoksesta epäillystä henkilöstä rikosten ehkäisemistä ja selvittämistä sekä rikoksentekijän tunnistamista varten sormenjälkitiedot;

4)omaisuusrekisteri, johon talletetaan rikoksen kautta menetettyä omaisuutta sekä kadonnutta tai haltuunotettua omaisuutta koskevia tietoja omaisuus- ja muun rikostutkinnan tehostamiseksi ja omaisuuden palauttamiseksi;

5)moottoriajoneuvojen etsintärekisteri, johon saadaan ajoneuvojen yksilöintitiedot autorekisterikeskuksen pitämästä ajoneuvorekisteristä ja johon talletetaan rikoksella viedyistä ajoneuvoista ja rekisterikilvistä rikostutkintaa ja rikosten ennaltaehkäisemistä varten tarpeelliset tiedot;

6)etsintäkuulutusrekisteri, johon talletetaan esitutkinnan ja täytäntöönpanon toteuttamiseksi, oikeudenkäynnin turvaamiseksi sekä poliisille säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot;

7)saamisrekisteri, johon talletetaan sakkorangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 20§:ssä ja sakkorangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 22, 23 ja 23 c§:ssä mainitut tiedot; sekä

8)passirekisteri, josta on säädetty passilain 19 a§:ssä (1037/88).

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1988.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.