1334/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Montrealissa 16 päivänä syyskuuta 1987 tehty otsonikerrosta heikentäviä aineita koskeva pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 23 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla (1333/88) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 23 päivänä joulukuuta 1988 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 23 päivänä joulukuuta 1988, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 23 päivänä joulukuuta 1988 annettu laki (1333/88) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 66/88)

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Kalevi Sorsa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.