1332/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon eräiden virkojen perustamisesta

Työvoimaministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 1 momentin ja 10§:n 1 momentin nojalla:

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnossa seuraavat peruspalkkaiset virat:

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva toimistonjohtajan virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva piiritarkastajan virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva piiritarkastajan virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva ammatinvalintapsykologin virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva johtavan työvoimaneuvojan virka;

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa erikoistyövoimaneuvojan virkaa;

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva virastomestarin virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

kolme A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva erikoistyövoimaneuvojan virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

viisi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa työvoimaneuvojan virkaa;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kolme A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa työvoimaneuvojan virkaa;

neljä A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kolme A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; ja

kolme A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

3 §

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustetun viran täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

Tällä asetuksella perustettu virka voidaan täyttää ensimmäisellä kerralla sitä haettavaksi julistamatta.

Edellä 1§:ssä perustetut virat voidaan ensimmäisellä kerralla täyttää sen estämättä, mitä viran kelpoisuusvaatimuksista on säädetty.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.